Menu
TEAM 1

Dragons

Coach : Kong Dawei
Team Mom : Zhang Ying&Peng Jingling
Team Dad:Qiu Zhiqiang

Last NameFirst Name
KongBojian
Wang
Sizhe
Qiu
Anson
Liang
Bill
Guo
Shawn
Cen
Jiashu
TEAM 2

 Lions

Coach : ZHAO GY
Team Mom : Huang Carar & Fang Sunny &Lin Chen
Team Dad:Lin Stone

Last NameFirst Name
Zhao
Ghobe
Lin
Shaun
Zhou
Sheldon
Fatkhutdinov
Tagir
Timmerman
Addie
Tang
Xin Yue
TEAM 3

Sharks

Coach: Gao Fei
Team Mom:Merlinda Wang

Last NameFirst Name
Gao
Richie
Xu
Patrick
Mai
Tim
Guan
Zicheng
Ekshtein Mintz
Ori
Kirkpatrick
Kieran Michael
TEAM 4

Vikings

Coach : 
Team Mom:Chan May&Sun Alice
Team Dad:Liu Yu

Last NameFirst Name
Yang
Emerson
Wu
David
Wang
Yi Ran
Liu
Shen
Dong
Yue
Nakazawa
Osuke
O'Callaghan
Eoin