Menu
TEAM 1

Dragons

Coach : Gavin WANG
Team Mom : Zheng Kai
Team Dad: Dong Zhipeng

Last NameFirst Name
Yanyi
Liu
Dong
Yi
Wang
Oscar
Falter
Jonathan
Zhu
Hao-Chen
He
Zhixuan
Inanaga
Yuki
TEAM 2

 Lions

Coach :  Jason Tang
Team Mom : Tracy Liang  & Lily Wang &Xi Gaiqin

Last NameFirst Name
Tang
Darren
Mo
Henry
Wu
Dai-Qian
IP
Adam
Renz
Marcel
Yin
Junyuan
TEAM 3

Sharks

Coach : Hugo Zhou
Team Mom : Yuxi Zhu& Xia Yan&Olesya Beig

Last NameFirst Name
Zhou

Zheng Hao
Zhong
Markson
Yang
Yang
Zhao
Max
Gu
Yungho
Goldbart
Yarden
BeigRayan
TEAM 4

 Vikings

Coach : Liu Wenhui 
Team Mom : Guo Xiaojing&Dos Santos Renata

Last NameFirst Name
Liu
Thomas
Li
Chenyang
Intraligi
Leonardo
Xu
Qixuan
Chai
Yuheng
SpringerNicholas
ChenTim