Menu
TEAM 1

  Dragons

Coach :  Zhang Qing&Feng Felix
Team Mom : Lee Cheeyoung&Rain Lu&Ouyang Kaili&Xu JiangPing

Last NameFirst Name
ZhangTian-Xiang
Falter
Sophia
LiChunchen
Yi
Damon
Colp
Jai
YuRoyce
Feng
Torres
Chang
Minjoon
Chang
Guipeum
Glavanis
Adam
TEAM 2

Sharks

Coach: Mendosa Xie&HaiTao Dai
Team Mom: Xiaojing Guo & Crystal Jiang & Carol Chen & Yolanda Zhang

Last NameFirst Name
Inanaga
Yutaka
XieJacky
Li
Nuoyi
Jiang
Johnny
Xiao
Jixiao
Liu
Brian
Dai
Xichen
Kim
Dohwan
Gessner
Isabella
Huang
Ryan
Kong
Anson