Menu
TEAM 1

 Dragons

Coach : David Songyang
Team Mom: Zaki Hasina

Last NameFirst Name
Songyang
Charles
Nijrabi
Samir
Xiao
Chao Yi
Seyedin
Darren
Seyedin
Devin
Li
Kevin
TEAM 2

Lions

Coach : Arthur Fang
Team Mom : Zaki Hasina

Last NameFirst Name
Fang
Wenlong
Zaki
Azin
Dong
JiaHua/Joe
Timmerman
Jakob
Liang
Jamey
XianJunhui
TEAM 3

Sharks

Coach : O’Callaghan Declan
Team Mom : Liu Liming&Chan Joe
Team Dad:Liang Wen

Last NameFirst Name
O'Callaghan
Liam
Liang
Shengwei
Xu
Rocket
Inanaga
Hugo
Fu
Weibo
Chu
Alton
TEAM 4

Vikings

Coach : Afshin Beig
Team Mom: Lin Chen

Last NameFirst Name
Hu
Laura
Tang
Zhi Heng
He
Zhiyuan
Yuan
Joanne
Osanai
Yuho
BeigDariush